Mokymai

Vedame atvirus ir individualius mokymus viešųjų pirkimų ir teisės temomis.

 

UAB ,,Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ yra įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. (Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-434 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ papildymo“, 2008 m. gruodžio 23 d. Nr. 1V-434).