Paslaugos

Šiuo metu vienas populiariausių bendradarbiavimo tarp šių sektorių būdų – viešasis pirkimas. Nors šiuo metu galiojantys viešųjų pirkimų teisės aktai lyginant su pirmuoju Viešųjų pirkimų įstatymu yra gerokai patobulėję procedūrine prasme ir leidžia šiek tiek liberalesnius pirkimo būdus, visdėlto reikia paminėti, kad norint patenkinti vis modernėjančios visuomenės poreikius nebeužtenka vien tik viešuoju pirkimu grįstų tarpusavio santykių.
Suprasdama tai, mūsų įmonė didelį dėmesį skiria viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimui, kuris yra vis populiaresnis Europos Sąjungos narėse – senbuvėse, kuriam vis daugiau dėmesio skiria ir Europos Komisija. Tai natūralu, nes viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo sąvoka apima ne tik viešąjį pirkimą, koncesiją, bet ir bendrų įmonių steigimą, imonių kapitalo pokyčius, suteikia galimybę priimti efektyvesnius valdymo, eksploatavimo sprendimus, atsisakyti horizontaliosios ir/ar vertikaliosios integracijos ir taip užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę taupyti valstybės mokesčių mokėtojų lėšas.
Tikimės, kad  Jūsų tikslas yra panašus ir žinant kokia tai plati sfera ir, kad Jūs tenkindami kitus labai svarbius visuomenės ir privačius poreikius branginate savo laika, mes siūlome savo įmonės kvalifikuotų specialistų darbą, kuris išvaduos Jus iš būtinybės mokytis šių dalykų iš naujo ir mūsų patirtis šioje srityje Jums bus naudinga.

 

 

UAB "Viešųjų pirkimų ekspertų grupė"