Paslaugos tiekėjams

Įmonės, norėdamos pasiūlyti ir teikti savo prekes, paslaugas ir darbus, susiduria ne tik su užsakovais iš privataus, bet ir iš viešojo sektoriaus. Pastarasis sektorius išsiskiria savo specifika. Nemaža dalis potencialių tiekėjų vengia dalyvauti pirkimo procedūrose ir siūlyti prekes, paslaugas ar darbus. Toks skeptiškas požiūris į galimybę pasiekti teigiamų rezultatų (laimėti užsakymą iš valstybės ar savivaldybės institucijų ar joms pavaldžių įstaigų) suformuotas ne be pagrindo. Minėtos institucijos ir įstaigos, pasinaudodamos neišsamiomis teisės aktų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus veiklą, tiekėjų žiniomis, savaime apriboja verslo plėtimo galimybes bei sudaro kliūtis vystytis smulkiam ir vidutiniam verslui. Pastebima tendencija, kad viešojo sekroriaus užsakymus laimi nedidelis skaičius tų pačių verslo įmonių. Siekdami padėti platesniam įmonių ratui sėkmingai dalyvauti viešojo sektoriaus vykdomuose viešuosiuose konkursuose, taip užtikrinant ne tik tiekėjų, bet ir valstybės vykdomos politikos efektyvumą, mes siūlome tokias paslaugas:

• Vertiname pirkimo dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
• Surašome pretenzijas, nustatę galimų diskriminacinių ar neteisėtų sąlygų buvimą;
• Pagal nustatytus reikalavimus padedame paruošti pasiūlymus;
• Rengiame jungtinės veiklos, partnerystės, koncorciumo ir kitas sutartis;
• Teikiame konsultacijas koncesijų ir kitais viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo klausimais;
• Teikiame pagalbą atstovaujant interesus Lietuvos ir ES institucijose;
• Administruojame ES fondų finansuojamus projektus;
• Kartu su partneriais atstovaujame interesus teismuose.

Kodėl reikia laiku kreiptis pagalbos? Nes:

• Pasiūlymų pateikimo terminai yra sąlyginai trumpi;
• Tiekėjas turi operatyviai susipažinti su pirkimo dokumentais, įvertinti savo ir galimų partnerių dalyvavimo galimybes;
• Po vokų atplėšimo procedūros ar sutarties sudarymo, pasunkėja teisėtų interesų gynimo galimybės.

Tikimes produktyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo.

UAB "Viešųjų pirkimų ekspertų grupė"