Paslaugos perkančiosioms organizacijoms

Mūsų įmonė siekia padėti perkančiosioms organizacijoms teisingai ir teisėtai vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir, suprasdama galimus sunkumus įsigyjant reikalingų ir pageidaujamų prekių, paslaugų ar darbų, siūlo Jūsų organizacijai tokias paslaugas:

• Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas;
• parengtų viešųjų pirkimų dokumentų dokumentų teisinis auditas;
• koncesijos suteikimui būtinos dokumentacijos rengimas;
• koncesijos ir viešųjų pirkimų sutarčių projektų rengimas;
• viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo būdų parinkimas ir jų įgyvendinimui būtinos dokumentacijos rengimas;
• teisinė pagalba viešųjų pirkimų planavimo stadijoje, nustatant pirkimų vertes ir pasirenkant pirkimo būdus visiems finansiniams metams;
• perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklių rengimas, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos veiklos specifiką;
• mokymų viešųjų pirkimų klausimais organizavimas;
• ekspertų delegavimas viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumui užtikrinti.
Pateikta informacija yra tik informacinio pobūdžio ir pilnai neatspindi visų teikiamų paslaugų aspektų. Dėl išsamios informacijos apie teikiamas paslaugas ir dėl konsultacijų teisiniais klausimais prašome kreiptis į mūsų įmonę telefonu: (8~5) 265 1905.

UAB "Viešųjų pirkimų ekspertų grupė"