ES institucijos

Europos Parlamentas
http://www.europarl.europa.eu/

Europos Sąjungos Taryba
http://ue.eu.int/

Europos Komisija
http://ec.europa.eu/

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas
http://curia.europa.eu/

Europos Audito Rūmai
http://www.eca.eu.int/

Europos ombudsmenas
http://www.euro-ombudsman.eu.int/

Europos Centrinis bankas
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Europos Investicijų bankas
http://www.eib.eu.int/

Viešieji pirkimai, koncesija Civilinis draudimas